Scholen


Communicatie anno éénentwintigste eeuw op elke school, OF-Connect kan het bieden met deze oplossing. Als school wilt u duidelijke en veilige communicatie. U wilt weten wat u heeft gestuurd en ook wie het heeft gelezen. Daarnaast wilt u dat ouders weten dat de leerling vrij is van school en uw veilige schoolomgeving gaat verlaten. Automatische berichtgeving als de leerling de school verlaat en GEO-locatie van de student tijdens de uren dat deze op school moet zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de studenten op een geweldloze en porno vrije web-omgeving surfen.

Deze veilige web-omgeving vormt tegelijk het netwerk waarop studenten probleemloos moeten inloggen. Met de OF-Scholenoplossing kan de school op verschillende gebieden extra rendement behalen, bijvoorbeeld door zich te verbinden met het bedrijfsleven. De koppeling met het bedrijfsleven is gemaakt, waardoor bedrijven de mogelijkheid hebben zich op unieke wijze te promoten bij een school. Dit zorgt er mede voor dat er een platform ontstaat, waarbij studenten gekoppeld worden aan bedrijven. Dit platform zorgt voor een stagiaire aanbod.

Scholen krijgen ook de mogelijkheid om op een zeer eenvoudige manier gebruik te maken van de kennis die aanwezig is bij de aangesloten bedrijven. Dit platform is uniek in zijn soort en zal gereed zijn voor het schooljaar 2017/2018. Als uw school geïnteresseerd is in het communiceren anno éénentwintigste eeuw en op een gemakkelijker wijze goede stageplaatsen aan studenten aan wil bieden, neem dan contact met ons op. Communicatie, veiligheid, eenvoud en een mogelijkheid tot sponsoring vanuit het bedrijfsleven komen nu samen in één concept speciaal ontwikkelt voor scholen.